Sheytan Album

Sheytan Album

2020

9 track

Amir Tataloo

Ajab 2

Ajab 2

Amir Tataloo
Ye Saram Be Ma Bezan

Ye Saram Be Ma Bezan

Amir Tataloo
Ba To 2

Ba To 2

Amir Tataloo
Allah

Allah

Amir Tataloo
Mikham

Mikham

Amir Tataloo
Man Bahat Ghahram

Man Bahat Ghahram

Amir Tataloo