Shomareh 7 Album

Shomareh 7 Album

2016

9 track

Amir Tataloo

To Hameja Boodi

To Hameja Boodi

Amir Tataloo
Baghalam Kon

Baghalam Kon

Amir Tataloo
Donya

Donya

Amir Tataloo
Alkol Inja Mamnooe

Alkol Inja Mamnooe

Amir Tataloo
Senario

Senario

Amir Tataloo
Moshkele Man Nist

Moshkele Man Nist

Amir Tataloo
Kargardan

Kargardan

Amir Tataloo
Mage Mishe

Mage Mishe

Amir Tataloo